Κυκλοφόρησε η ελληνική έκδοση του οδηγού “Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή”.
Πρόκειται για έναν Συνοδευτικό Οδηγό του οποίου σκοπός δεν είναι να διερευνήσει διεξοδικά τα αίτια και την ιατρική αντιμετώπιση της κατάστασης, αλλά να προσφέρει πρακτικές οδηγίες στους φροντιστές και στους ασθενείς ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των ανθρώπων που επηρεάζει η διπολική διαταραχή.
Η δημιουργία του Οδηγού αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή των δέκα σημαντικότερων ευρωπαϊκών οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία και τη συμμετοχή δεκαέξι διακεκριμένων προσωπικοτήτων με εμπειρία γύρω από την ασθένεια.
Η διπολική διαταραχή προκαλεί σοβαρές διακυμάνσεις στη συναισθηματική διάθεση (από τη βαθιά δυστυχία και την απελιπισία στην έντονη ευφορία) με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η συμπεριφορά του ασθενή και κατά συνέπεια οι σχέσεις του με το περιβάλλον καθώς και οι επιδόσεις του στο σχολείο ή στην εργασία. Η πάθηση μπορεί να διαρκέσει μια ζωή με εξάρσεις και υποχωρήσεις που μπορεί να διαρκούν ακόμα και χρόνια.  
Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων αλλά και αποτελεσματικές θεραπείες που μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο τις ακραίες αυτές συναισθηματικές μεταβολές.  
Η ελληνική έκδοση “Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή”, εκδόθηκε με την επιστημονική επιμέλεια της Επίκουρης καθηγήτριας Ψυχιατρικής του πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίνας Λαλιώτη και με την υποστήριξη της Bristol-Myers Squibb Α.Ε.