Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Τι είναι Ψυχή

Ψυχή ονομάζεται η υποθετική άυλη ουσία, που είναι ενωμένη με το σώμα και μέσα από την οποία εκφράζεται το πνευματικό στοιχείο της ύπαρξής μας. Δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο η ζωή εκδηλώνεται στον άνθρωπο. Η ψυχή δεν είναι η αιτία της ζωής, αλλά είναι ο φορέας της ζωής. Η λέξη ψυχή αναφέρεται συνήθως στους ανθρώπους.
Οι αρχαίοι φιλόσοφοι όπως ο Αριστοτέλης και ο Ηράκλειτος, θεωρούσαν ότι η ψυχή είναι ύλη.
Ο Πλάτωνας, από την άλλη, υποστήριξε ότι η ψυχή προϋπάρχει του ανθρώπου, ζει και μετά από αυτόν και είναι η αρχή της σκέψης. Η ψυχή  είναι άυλη, άφθαρτη κι αθάνατη.
Στη χριστιανική θρησκεία πιστεύεται πως η ψυχή είναι ουσία άυλη, αθάνατη, που την έχει δημιουργήσει ο Θεός και η οποία καθορίζει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Η ψυχή ζει και μετά το θάνατο, σε αντίθεση με το σώμα και είναι υπόλογη μπροστά στο Θεό για τις πράξεις της. Η ψυχή είναι ξεχωριστό πράγμα από το υλικό σώμα.
Η υλιστική άποψη, υποστηρίζει ότι η ψυχή δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό, που ονομάζουμε συνείδηση, η οποία δημιουργείται σιγά- σιγά στον άνθρωπο ανάλογα με την επίδραση του περιβάλλοντος, κατοικεί σε κάποια περιοχή του εγκεφάλου και παύει να υπάρχει μετά το θάνατο του ατόμου.
Ψυχή ονομάζεται, επίσης, το σύνολο των ψυχικών και πνευματικών λειτουργιών του ανθρώπου. Φαινόμενα (τα συναισθήματα) όπως η αγάπη, το μίσος, η χαρά, η θλίψη, η σύγχυση, το άγχος κλπ είναι οι συνήθεις εκδηλώσεις της ψυχής.
Συναίσθημα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να συγκινείται. Η σημασία του συναισθήματος για τον άνθρωπο είναι ουσιώδης για την ευτυχία, την δυστυχία και την  αντίληψη του για τον κόσμο.
Σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να σχηματίζει σύνθετες έννοιες χρησιμοποιώντας  εικόνες και λέξεις, που σηματοδοτούν πράγματα, τρόπους, υπαρκτά ή φανταστικά δεδομένα, να συνθέτει τις εικόνες  ή τον εκφραζόμενο με την ομιλία λόγο. «Σκέπτομαι άρα υπάρχω» ήταν ο καρτεσιανός λόγος για την σκέψη  σε σχέση με την ύπαρξη. Ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε ένας βιώνει τις διεργασίες της ψυχής διαφέρει από άτομο σε άτομο.

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το blog είναι υπό κατασκευή. Η ιδέα μου ( δεν είμαι ειδικός)
είναι η δημοσίευση σχετικών άρθρων και πληροφοριών και
η ανταλλαγή απόψεων για τις ψυχικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στο εχθρικό περιβάλλον που ζούνε.